Præster og ansatte

Sognepræst kbf. 
Anne Gadsbøll

Skodborgvej 1, 2610 Rødovre

Mobil: 23 82 22 77
Træffes ikke mandag
Mail: aga@km.dk

Indeholder din henvendelse sig personfølsomme oplysninger, så som cpr. nummer bedes du benytte nedenstående link til sikker post:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=12979

Sognepræst (vikar)
Maria Snejbjerg Louring Poulsen

Mobil: 28 76 36 01
Træffes ikke mandag
Mail: mslp@km.dk

 

Kordegn og Daglig Leder
Mette Schaldemose

Damhus Boulevard 70, 2610 Rødovre

Tlf. 36 70 36 36

Mail: mks@km.dk 

Kordegnvikar Miamaja Sichlau Nielsen

Tlf. 36 70 36 36

 

   Kirketjener Jes Thierry Rasmussen

   Tlf. 36 70 76 84

Kirketjener Søren Frederiksen

Tlf. 36 70 76 84

Organist Karin Schmidt Andersen

 

Tlf.: 30 30 60 40

Mail: karin@kirkekor.dk

Kirkesanger Nikole Damgaard Sokianos

 

Mobil: 40 87 59 58

Mail: nikoledamgaard@gmail.com

Kirkesanger Ulla Jørholt

Engblommevej 3, 2400 København NV

Mobil: 40 87 59 58

Mail: ullajoerholt@yahoo.dk

Kirkeværge Helge Birger Nielsen        

 

mobil: 30 70 55 11

Mail: hbn1951@yahoo.dk