Præster og ansatte

Sognepræst kbf. 
Anne Gadsbøll

Skodborgvej 1, 2610 Rødovre

Mobil: 23 82 22 77
Træffes ikke mandag
Mail: aga@km.dk

Indeholder din henvendelse sig personfølsomme oplysninger, så som cpr. nummer bedes du benytte nedenstående link til sikker post:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=12979

Sognepræst
Birgitte Lagerblad Leisner 

Vamdrupvej 59, 2610 Rødovre

Mobil: 28 45 63 64
Tlf. 36 41 51 14 / tlf. arb: 36 70 87 45
Træffes i reglen kl. 11-12, onsdag kl. 17-18, fredag undtaget, samt efter aftale.
Mail: ble@km.dk

Kordegn og Daglig Leder
Mette Schaldemose

Damhus Boulevard 70, 2610 Rødovre

Tlf. 36 70 36 36

Mail: mks@km.dk 

Kordegnvikar Miamaja Sichlau Nielsen

Tlf. 36 70 36 36

 

   Kirketjener Jes Thierry Rasmussen

   Tlf. 36 70 76 84

Kirketjener Søren Frederiksen

Tlf. 36 70 76 84

Organist Karin Schmidt Andersen

 

Tlf.: 38 86 14 58

Mail: karin@kirkekor.dk

Kirkesanger Julie Borgwardt-Stampe

Overbys Allé 18, 1. sal, 2500 Valby

Mobil: 29 72 62 74

Mail: julie@borgwardt-stampe.dk

Kirkesanger Ulla Jørholt

Engblommevej 3, 2400 København NV

Mobil: 40 87 59 58

Mail: ullajoerholt@yahoo.dk

Kirkeværge Jens Refbjerg Rasmussen        

Damhus Boulevard 51

2610 Rødovre

mobil: 26 14 24 34

Mail: refbjerg@mail.dk