Kirken

Hendriksholm Kirke blev bygget i 1961

Efter en indsamling, begyndt i 1943, og efter at have afholdt gudstjenester i sangsalen på Hendriksholm Skole fra 1951 blev Hendriksholm Kirke bygget, og indvielsen fandt sted den 19. november 1961.

Grundstensnedlæggelsen fandt sted store bededag den 13. maj 1960 med ordet fra Jakobs brev 1,17 Al god gave og al fuldkommen gave er ovenfra ....

Grundstensnedlæggelsen blev foretaget af daværende statsminister Kampmann, biskop Fuglsang-Damgaard og Rødovre menighedsråds formand murermester Skjellerup.

Arkitekt Richard Jessen har tegnet kirken og dens inventar.

Billedhugger Palle Bruun har udført alterruden og kirkerummets øvrige vinduer.

Alterruden måler 2,4x4,2 meter og har et motiv af jernbeton, indvendig beklædt med guldstifter: En sol med Kristi monogram over en syvarmet lysestage betegner, at Det Nye Testamente hviler på Det Gamle Testamente (jf. Jesu ord i Matt. 5,17).

I mosaikruden er der bag den syvarmede lysestage en skål, som er et modtagelsens symbol og kan betegne bønnen, der opfyldes af Guds kærlighed ? jf. Kingo Hver morgen i min skål en nåde uden mål til mig nedflyder (DDS nr. 743 vers 2).

Over den indvendige side af kirkedøren hænger et bronzerelief af den opstandne Kristus. Relieffet er udført af billedhugger Ernst Eberlein i 1979.

Kirken er bygget af beton med isolering af kork og Leca.

Klokketårnet er 24 meter højt, og over tårnet er der et kors, der belyses om aftenen.
På kirkeklokken er der en inskription af andet vers af C.J. Brandts salme Klokken slår, DDS nr. 399.

Orglet er tegnet af arkitekt Viggo Boesen. Det har 22 stemmer og er fremstillet af orgelbygger C. Christiansen. Orglet blev indviet Kristi himmelfartsdag 1969.
 

Galleri-Hendriksholm Kirke