Navngivning og Dåb

 

Børn skal navngives inden seks måneder. Navngivningen kan ske i forbindelse med dåb, hvor det ønskede navn oplyses til kirkekontoret. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning digitalt på www.borger.dk
Har den ene af forældrene ikke en nem-id kan man udfylde en navngivningsblanket og aflevere/sende den til kirkekontoret.

 

Dåb

I skal henvende jer til kirkekontoret for at aftale hvilken søn- eller helligdag dåben skal finde sted.
I Hendriksholm Kirke tilbyder vi desuden lørdagsdåb, de ligger som udgangspunkt den første lørdag i måneden.
Det er sognepræst Birgitte L. Leisner, der har dåbslørdagene.
Lørdagsdåb aftales med kirkekontoret (telefon 36 70 36 36) og Birgitte L. Leisner (mobil: 28 45 63 64).

Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb og have nået konfirmationsalderen. I skal oplyse faddernes fulde navne og adresser til kirkekontoret på hendriksholm.sogn@km.dk. Informationen skal være os i hænde før samtalen med præsten.