Begravelse / Bisættelse

Man henvender sig sædvanligvis til en bedemand, der er behjælpelig med alt det praktiske. Begravelsesanmodning indsendes elektronisk via www.borger.dk enten af bedemanden eller af de pårørende.  
Tidspunkt for begravelsen/bisættelsen aftales med præsten samt tidspunkt for en forudgående personlig samtale.

Kontakt:

Sognepræst Anne Gadsbøll - mobil nr.: 23 82 22 77

Sognepræst Birgitte L. Leisner - mobil nr.: 28 45 63 64