Menighedsplejen

Hendriksholm Sogns Menighedspleje:
består af Birgitte Lagerblad Leisner (formand)
Jane Haslund 
Per Nielsen (sekretær)
Lene Jespersen
Mette Schaldemose (kasserer)

Diakoni betyder at tjene, og er en vigtig funktion med mange grene, for der er mange måder at tjene på.  Hos os i menighedsplejen har vi bl.a. fokus på dem, der har det svært økonomisk ved juletid, hvor vi hjælper i det omfang vi kan klare. Derfor samler vi også ind hver søndag i kirkebøssen i våbenhuset til menighedsplejen.

Hendriksholm sogn er tilknyttet De samvirkende Menighedsplejer ligesom nogle af de øvrige menigheder i resten af Danmark.

Et nyt tiltag er Diakoniens dag en gang om året, 

Vi siger STOR TAK, for hvert bidrag der lægges i kirkebøssen.

Vi samler desuden ind til et velgørende formål hver søndag i kirken og her kan bidrag også gives via mobilePay på 66 0 76.          

Menighedsplejen yder i beskedent omfang julehjælp. For at komme i betragtning skal du være bosiddende i Hendriksholm Sogn. Du kan ansøge ved at udskrive og udfylde en ansøgningsblanket, der kan rekvires på kirkekontoret i november måned. 
Julehjælpen gives fortrinsvis til enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år. Ansøgningen skal afleveres i kirkens postkasse eller sendes til hendriksholm.sogn@km.dk ultimo november. 

Modtagere får direkte besked. Uddelingen finder sted ved personligt fremmøde mod forevisning af billede id.