Fødsel og fadderskab

Fødsel skal anmeldes inden 14 dage til kirkekontoret. Dette er en grundregistrering af personer, som skal foretages af alle uanset religion og overbevisning.

Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen til kirkekontoret i moderens bopælssogn.

 

Faderskab

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, kan faren inden for 28 dage efter fødslen underskrive "omsorgs- og ansvarserklæring." Dette skal ske digitalt med nem-id på www.borger.dk. Efter 28 dages fristen skal faderskabet anmeldes til Familieretshuset.