Vielse

I kan blive gift i folkekirken, når mindst en af jer er medlem. Dato for vielsen aftales med kordegnen.

Et stykke tid før vielsen skal I henvende jer hos bopælskommunen for at få udfærdiget en prøvelsesattest.
Prøvelsesattesten, der er gyldig i 4 måneder, skal afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen.

Før vielsen taler brudepar og præst om salmer, vielsesritualet og andre praktiske spørgsmål.
I kan søge inspiration og hente salmetekster på www.dendanskesalmebogonline.dk.

Navneændringer der foretages i forbindelse med en vielse er gebyrfri såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Ansøgningen om navneændring indsendes via www.borger.dk