Konfirmation

Du er velkommen til at blive konfirmeret i Hendriksholm Kirke, uanset hvor du går i skole!

Konfirmander undervises i 8. klasse.

Går man på Hendriksholm Skole undervises man af Birgitte L. Leisner, hidtidigt er konfirmationen blevet afholdt Store Bededag. Af hensyn til de familier, der allerede har bestilt festlokale til bededag d. 26. april 2024, afholdes der stadig konfirmation her underforudsætning af, at der er nogen der ønsker det.
Derudover afholdes der konfirmation lørdag d. 27. april. Begge dage kl. 10.30. 

Indskrivningen til konfirmationsforberedelse for konfirmander fra Hendriksholm Skole foregår torsdag den 8. juni 2023 fra kl. 17-18.

I august/september modtager de kommende konfirmander et brev med information om undervisning mv.  

_______________________________________________________________________________________________

Konfirmander fra andre skoler undervises af Anne Gadsbøll og skal konfirmeres Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30. I 2024 er det den 9. maj.

Tilmelding fra andre skoler foregår elektronisk via dette link, der er åben fra 1. juni 2023: Tilmelding til konfirmation  

I løbet af august modtager du mail med information om undervisningen.

Undervisningen foregår om torsdagen kl. 16.00-17.30.

Vi begynder den 24. august og allerede den 20. august er der gudstjeneste og orienteringsmøde for forældre og konfirmander kl. 10.30.
___________________________________________________________________________________________

Konfirmander fra Skovmoseskolen undervises af Anne Gadsbøll og konfirmationsdatoen i 2024 er den 13. april kl. 10.30. 

Tilmeldingen foregår til skolens kontor.  

Undervisning foregår i skoletiden og aftales med skolen. I løbet af året afholdes et informationsmøde på skolen med forælderne. Tidspunket aftales med skolen og forælderne.

_______________________________________________________________________________________

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til en af præsterne eller til kirkekontoret.