Konfirmation

Du er velkommen til at blive konfirmeret i Hendriksholm Kirke, uanset hvor du går i skole!

Konfirmander undervises i 8. klasse.

Der åbnes for indskrivning fra kirkens hjemmeside fra 1. juni til 15. august. 

For alle konfirmander undtagen konfirmander fra Skovmoseskolen er der introduktionsgudstjeneste søndag den 25. august kl. 10.30 for både konfirmander og forældre med efterfølgende informationsmøde.

I 2024-2025 foregår undervisningen ved temadage (søndage), filmaftener, enkelte eftermiddage samt en heldagsudflugt.
Undervisningplanen sendes ud pr. mail forud for den 25. august. 

Der er tilmelding via dette link: Tilmelding til konfirmation

Tilmeldingen følges op med yderligere oplysninger samt valg af konfirmationsdato via dette link: Valg af konfirmationsdato

I 2025 afholdes der konfirmation:

Lørdag den 26. april 

Kristi himmelfartsdag den 29. maj

Der afholdes én eller to konfirmationer på de pågældende to datoer, afhænging af hvordan fordelingen er af konfirmander bliver.

_________________________________________________________________________________________

Konfirmander fra Skovmoseskolen undervises af Anne Gadsbøll og konfirmationsdatoen i 2025 er den 3. maj kl. 10.30. (datoen udmeldt i kirkebladet er ukorrekt) 

Tilmeldingen foregår til skolens kontor.  

Undervisning foregår i skoletiden og aftales med skolen. I løbet af året afholdes et informationsmøde på skolen med forælderne. Tidspunket aftales med skolen og forælderne.

________________________________________________________________________________________

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til en af præsterne eller til kirkekontoret.

_________________________________________________________________________________________

Konfirmationsdatoere i 2026:

Lørdag den 2. maj 2026

Kristi himmelfartsdag den 14. maj

 

Konfirmationsdatoere i 2027:

Lørdag den 24. april

Kristi himmelfartsdag den 6. maj

 

Konfirmationsdatoer i 2028:

Lørdag den 13. maj

Kristi himmelfartsdag den 25. maj