Hendriksholm Kirkes privatlivspolitik

Hendriksholm Kirkes privatlivspolitik vedr.:

    • Tilmelding til arrangementer, mini-konfirmand, babysalmesang og aktiviteter
    • Tilmelding til konfirmandforberedelse
    • Sognebåndsløsning

 

v. tilmelding til arrangementer, mini-konfirmand, babysalmesang og aktiviteter

Ved tilmelding til et af vores arrangementer eller aktiviteter, enten telefonisk, pr. mail, via facebook eller ved personlig henvendelse giver du samtykke til, at Hendriksholm Sogns Menighedsråd indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at modtage din tilmelding og kunne kontakte dig i forbindelse med aktivitet eller arrangement.
Hendriksholm Sogns Menighedsråd indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

• Det navn, du har opgivet
• De kontaktoplysninger, du har opgivet
• Dit barns alder (ved tilmelding til babysalmesang)
 

Hendriksholm Sogns Menighedsråd videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Hendriksholm Sogns Menighedsråd opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter og makulerer dem herefter.

Er du tilmeldt vores SMS-service har du givet tilsagn til at vi kontakter dig med information om tilbud og arrangementer i kirken. I forbindelse med at modtagelsen af en SMS vil du til hver en tid kunne afmelde dig denne service og dine kontakt oplysninger bliver herefter slettet af listen hos vores udbyder.

 

v. tilmelding til konfirmationsforberedelse:

Indskrivning til konfirmandforberedelse finder sted ved personligt fremmøde, hvor en tilmeldingsformular udleveres.
Ved udfyldelse af tilmeldingsformularen giver du samtykke til, at Hendriksholm Sogns Menighedsråd indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne kontakte dig og din familie i forbindelse med konfirmation og konfirmationsforberedelse og registrering af konfirmationen. Hendriksholm Sogns Menighedsråd indsamler og behandler følgende oplysninger om dig og din familie:

• De navne, du har opgivet
• De kontaktoplysninger, du har opgivet
• Oplysninger om dåb
• Oplysning om ønsker for konfirmationsdag

Hendriksholm Sogns Menighedsråd videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører de nødvendige personoplysninger til registrering i Kirkeministeriets Person3.

Hendriksholm Sogns Menighedsråd opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter og makulerer dem herefter.

 

v. sognebåndsløsning

Ved udfyldelse af blanketten om løsning af sognebånd giver du samtykke til, at Hendriksholm Sogns Menighedsråd indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at registrere din sognebåndsløsning.
Hendriksholm Sogns Menighedsråd indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

• Det navn, du har opgivet
• De kontaktoplysninger, du har opgivet
• Dit cpr. nr.

Hendriksholm Sogns Menighedsråd videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører dem til Kirkeministeriets SBL.

Hendriksholm Sogns Menighedsråd opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter og makulerer dem herefter.

 

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a - i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Hendriksholm Sogns Menighedsråd er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder Hendriksholm Sogns Menighedsråds kontaktoplysninger nedenfor.

Hendriksholm Kirke
Damhus Boulevard 70
2610 Rødovre
Telefon: 36 70 36 36
E-mail: 7140@sogn.dk
Hjemmeside: www.hendriksholmkirke.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Databeskyttelsesrådgiveren for Folkekirkerne under Kirkeministeriet er chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, som kan kontaktes via email: databeskyttelsesraadgiver@km.dk, eller via:

Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon: 33 92 33 90
E-mail: km@km.dk

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Hendriksholm Sogns Menighedsråds behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Hendriksholm Sogns Menighedsråds behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Hendriksholm Sogns Menighedsråd til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Hendriksholm Sogns Menighedsråd. Du kan se kontaktoplysninger ovenfor.

 

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Hendriksholm Sogns Menighedsråd på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden din tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Hendriksholm Sogns Menighedsråd som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket.
Det gælder dog ikke, hvis Hendriksholm Sogns Menighedsråd af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over Hendriksholm Sogns Menighedsråds behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.