Til november er der menighedsrådsvalg i Hendriksholm Kirke

I Hendriksholm Kirke har vi brug for nye medlemmer i menighedsrådet. Vi har allerede mange aktiviteter i vores kirke, og vi har også mange forskellige opgaver, som kræver folk med overskud til at føre dem ud i virkeligheden sammen med kirkens præster og medarbejdere.
Vi er en aktiv broget forsamling af professionelle og frivillige, som alle sammen arbejder for at skabe den bedst mulige kirke i Hendriksholm Sogn

Men hvad er et menighedsråd, og hvad laver de?

Menighedsrådet er kirkens bestyrelse. Groft sagt kan man sige, at et menighedsråd er for kirken, hvad kommunalbestyrelsen er for en kommune. Der skal blandt andet udarbejdes vision for kirken og lægges budget i millionklassen, og da det også er menighedsrådet, der er arbejdsgiver, medfølger også ansvaret for ansættelser og for kirkens personale. Derudover er der udvalg, der tager sig af alt lige fra PR til arrangementer og hjælp til sognets udsatte.

Det er ikke et krav, at man har erfaringer fra lignende arbejde, og det er faktisk heller ikke et krav, at man kommer i kirke hver søndag.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det kræver tid at sidde i menighedsråd. Der er ordinært møde en gang om måneden, og hertil kommer udvalgsmøder og øvrige opgaver. Når det så er sagt, så er en plads i menighedsrådet en inspirerende og lærerig oplevelse, og en utrolig mulighed for at få (og tage!) ansvar for sin lokale folkekirke.
I øvrigt kan det sagtens kombineres med et almindeligt arbejds- og familieliv.

Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00 afholdes orienterings- og opstillingsmøde i Hendriksholm Kirke, hvor alle - som altid i kirken - er hjertelig velkomne.

I Hendriksholm Kirke har vi 2-årig valg periode. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29.november 2020.